Něco málo o nás

Naše ZO byla založena roku 1922, jelikož se však nedochovala kronika, tak se musíme posunout do roku 1962. ZO oslavila v tomto roce 40 let své činnosti uspořádáním Okresní výstavy králíků, holubů, drůbeže, exotického ptactva a psů  v zámecké zahradě. Bylo zde 153 klecí králíků s 22 plemeny, 181 klecí holubů se 17 plemeny, 21 klecí drůbeže s 10 plemeny slepic, 1 klec s kožešinovými zvířaty(křeček syrský) a 49 klecí exotů. Vystavovalo zde 119 chovatelů. V té době čítala organizace 15 členů. V současné době má ZO 21 členů. Naše organizace pořádá výstavy v zámeckém parku, ale také v našem chovatelském zázemí, které neustále prochází různým zvelebováním a zkrášlováním. Výstavy můžeme pořádat bez jakého koliv půjčování máme všechny potřebné prostředky. My však doufáme, že se Vám u nás bude líbit a že se k nám budete s radostí vracet.